สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

สาขาวิชาวิศวกรรมการอ

Read more

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ ณ #บริษัทสหกิจแมชชีนเนอรี่จำกัด จ.เลย

สาขาวิชาวิศวกรรมการอ

Read more

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ยินดีต้อนรับ อาจารย์ณัฐวร สุจำนงค์🎉 สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมการอ

Read more

การสอบโครงการพิเศษ 1 นศ ชั้นปีที่ 4 ⭕️การออกแบบและพัฒนา โรงเรือนเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ✅

การสอบโครงการพิเศษ 1

Read more

ขอแสดงความชื่นชม พี่ๆ วศ การออกแบบและผลิต ชั้นปี 4 ร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความชื่นชม พี่

Read more

เสาร์อาทิตย์นี้ 13-14 มีค 64 กิจกรรมอบรมสำหรับ นศ ชั้นปีที่ 3🎯 #การเขียนและนำเสนอบทความ #โครงงานภาษาอังกฤษ📝

เสาร์อาทิตย์นี้ 13-1

Read more

แนะนำรุ่นพี่ Senior Production Engineering ได้งานทำในรอบปีการศึกษา 2563 #คนที่18 ⭕️ดำรงค์ วงค์คำจันทร์ (พี่โอ) วศ5902 ตำแหน่ง Production Engineer บริษัท Miccell จำกัด จ.สมุทรปราการ

แนะนำรุ่นพี่ Senior

Read more

แนะนำรุ่นพี่ Senior Production Engineering ได้งานทำในรอบปีการศึกษา 2563 #คนที่17 ⭕️อนันต์ อินทร์เพ็ช (พี่เบ็น) วศ6003t ตำแหน่ง Sale Engineer บริษัท Okumura Metals (Thailand) จำกัด จ.ชลบุรี

แนะนำรุ่นพี่ Senior

Read more

ขอความร่วมมือติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more