สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

สาขาวิชาวิศวกรรมการอ

Read more

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ ณ #บริษัทสหกิจแมชชีนเนอรี่จำกัด จ.เลย

สาขาวิชาวิศวกรรมการอ

Read more

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ยินดีต้อนรับ อาจารย์ณัฐวร สุจำนงค์🎉 สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมการอ

Read more