บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 🚨เปิดรับสมัคร !!!! 👉🏻วิศวกรออกแบบ (Design Engineer) 👉🏻ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท ไทยสแตนเลย์กา

Read more

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

สาขาวิชาวิศวกรรมการอ

Read more

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ ณ #บริษัทสหกิจแมชชีนเนอรี่จำกัด จ.เลย

สาขาวิชาวิศวกรรมการอ

Read more

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ยินดีต้อนรับ อาจารย์ณัฐวร สุจำนงค์🎉 สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมการอ

Read more

ขอแสดงความยินดี 🎉 รุ่นพี่ได้งานทำ #ทันทีที่สำเร็จการศึกษา🎓 ในรอบปีการศึกษา 2564 #คนที่3 ⭕️วัจน์กร ทองดีนอก (พี่ต้น) วศ6002 ตำแหน่ง Production Engineer บริษัท สหกิจ แมชชินเนอรี่ จำกัด จ.เลย

ขอแสดงความยินดี รุ่น

Read more

การสอบโครงการพิเศษ 1 นศ ชั้นปีที่ 4 ⭕️การออกแบบและพัฒนา โรงเรือนเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ✅

การสอบโครงการพิเศษ 1

Read more

ขอแสดงความชื่นชม พี่ๆ วศ การออกแบบและผลิต ชั้นปี 4 ร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความชื่นชม พี่

Read more